By continuing to browse our site, you agree to our Cookie Policy. For information visit here. I agree

Nếu các nhân vật LHMS gặp 1 đứa trẻ lạc bố mẹ trong siêu thị Tier List Maker

Bla bla

Alignment Chart  View Community Rank

Chơi đùa cùng đứa bé trong lúc chờ bố mẹ bé đến
Nhiệt tình dắt bé khắp siêu thị để tìm bố mẹ
Dắt bé đi ăn để chờ bố mẹ bé đến
Mua cho bé thứ gì đó rồi bảo đứng đó đợi
Không quan tâm
Dẫn đứa bé đi tìm xong lạc theo luôn
Khóc cùng đứa bé
"Mạnh mẽ lên, con trai khóc lóc cái gì chứ" - 1 câu nói giận dữ
Bị nhầm thành kẻ bắt cóc do mặt đáng sợ quá
Chú bảo vệ thấy lùn quá nên hỏi: "Thế trong 2 bé thì bé nào đi lạc ?"
< Touch here to swipe >

Check out other Nếu các nhân vật LHMS gặp 1 đứa trẻ lạc bố mẹ trong siêu thị Tier List Recent Rankings

1. Edit the label text in each row. 2. Drag the images into the order you would like. 3. Click 'Save/Download' and add a title and description. 4. Share your Tier List.